Gellonia i Starosarmacja

Korona Sarmacji

od zawsze i na zawsze sarmacka

Kesięstwo Sarmacji

Rejestr aktywnych Obywateli GiS - stan na dzień 20.06.2021

Rejestr, wg Małej Konstytucji Gellonii i Starosarmacji, art.1, daje możliwość sprawowania funkcji publicznych oraz zasiadania w Radzie i poprzez głosowania podejmowania ważnych i tych mniej istotnych zmian dla naszej prowincji. Każdy, kto jakkolwiek czuje się związany z GiSem powinien w Rankingu sie znaleźć. To swoiste wyrażenie solidarności poprzez ślubowanie.

Ślubowanie, kto może złożyć slubowanie na ręcę Premiera prowincji biorąc sobie za świadków każdego z Obywateli? Otóż wg już wspominanej Małej Konstytucji może to być każdy, kto jest aktywnym obywatelem Księstwa Sarmacji, mieszka w którymś z miast Gellonii i Starosarmacji oraz na forum prowincji wypowiedział się minimum 10 razy. Są to wymagania minimalne, wręcz niezauważalne. Warto nadmienić, że wypowiadając się, otrzymuje się na początku każdego miesiąca premię za aktywność. Obowiązki obowiązkami, ale i nagradzamy za ich wypełnianie.

W przypadku karencji Rejestr pokazuje ilość dni i godzin do końca okresu karencji. Obywatel będący w tym okresie nie może głosować w Radzie do czasu nadrobienia zaległości w aktywności. Jeżeli w trakcie karencji obywatel nie nadrobi zaległości, zostaje automatycznie wykreślony z Rejestru.

Lp.IDImię i nazwiskoData dodania
1AG86404.12.2018
2AG86601.12.2018
3AG55618.03.2017
4A184702.03.2017
5AE56901.03.2017
6A821801.01.2017
7AF82011.10.2016
8T110209.10.2016
9A271520.08.2016
10AF97220.06.2016
11AG32518.04.2016
12A107022.09.2015
13AE54406.09.2015
14A778225.08.2015
15AE91303.08.2015
16A759919.06.2015
17AF20517.06.2015
18AD46802.01.2015

Aby dopisać się do rejestru, bądź z niego wypisać, musisz